Subsidiemonitor

"Kansen zien en benutten. Op het juiste moment."

Kansen benutten is niet altijd eenvoudig. Zeker in In het woud van nationale, regionale en Europese subsidies en financieringsmogelijkheden. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie tijdig op de hoogte is van nieuwe oproepen voor projectvoorstellen? Wordt u tijdig geïnformeerd over verschoven deadlines? Hoe bepaalt u of een subsidieprogramma of oproep relevant is voor uw organisatie?

De Subsidiemonitor filtert voor u eenvoudig alle relevante informatie uit subsidieland - tijdig en overzichtelijk.

 

Nieuwe nationele en Europese subsidies

De Subsidiemonitor van ANP en PDC biedt actuele informatie en oproepen voor projectvoorstellen bij onder meer de volgende subsidieprogramma's en fondsen:

 
 

Onderzoek en innovatie

Horizon 2020 (onderzoek en ontwikkeling)

COSME (innovatie in mkb)

Consumentenprogramma 2014-2020

Volksgezondheidsprogramma 2014-2020 (Health for Growth)

Connecting Europe Facility (Europees vervoers-, energie- en digitaal netwerk)

Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

Eureka

EUROSTARS

Programma's die voortkomen uit het vorige Kaderprogramma voor Onderzoek (FP7)

Structuurfondsen (ESIF)

Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)

Diverse nationale en internationale fondsen t.b.v. de volksgezondheid.

Cultuur en onderwijs

Erasmus+ (onderwijs)

Creative Europe (cultuur, media en audiovisuele sector)

Europe for citizens (bewustwording Europese geschiedenis en burgerschap)

Justitie

Asiel- en Migratiefonds (AMIF)

Fonds voor Interne Veiligheid (ISF)

Regelmatig worden nieuwe subsidieprogramma's toegevoegd.

Aanbestedingen

De Subsidiemonitor houdt u tevens op de hoogte van nationale en Europese aanbestedingsprocedures.

Wetten en regelgeving

Wetten, besluiten en regelingen die verband houden met subsidieverstrekking en financiële stimuleringsregelingen worden gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant. Ook deze publicaties maken deel uit van de Subsidiemonitor en zijn voorzien van een uitgebreid onderwerp- en trefwoordfilter, zodat u op de hoogte blijft van regelgeving die voor uw werkveld relevant is. Op provinciaal en gemeentelijk niveau worden dergelijke regelingen in het Provinciaal Blad resp. het Gemeenteblad gepubliceerd. Ook deze publicaties vormen onderdeek van de Subsidiemonitor.

Informatie in samenhang en in context

Voor een optimaal overzicht vult de Subsidiemonitor deze informatie voor u aan met de relevante politieke context. Dit gebeurt in de vorm van de nieuws- en persberichten van politici, partijen en stakeholders.

Ook is het mogelijk om u binnen de Subsidiemonitor op de hoogte te houden van berichtgeving uit de landelijke en regionale dagbladen en digitaal nieuws van talrijke websites.

 

Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie en prijsindicaties m.b.t. de Subsidiemonitor contact op met PDC via het contactformulier of bel 070-3560238.