Politieke Monitor

"Antwoord op uw belangrijkste vragen. Op het juiste moment."

Een volledig en actueel overzicht van nieuws, agenda, weblogs en Twitterberichten uit de Haagse Politiek. Met de Politieke Monitor van PDC en ANP blijft u op de hoogte van alles wat politici en politieke partijen melden over onderwerpen die voor u relevant zijn, desgewenst aangevuld met ANP-nieuws en andere bronnen.

 

U wilt direct op de hoogte zijn van zaken als:

  • Blogs van Kamerleden, bewindslieden en Europarlementariërs over onderwerpen die u raken
  • Nieuws- en persberichten van partijen die in het nationale en/of het Europees parlement vertegenwoordigd zijn
  • Buitenparlementaire bijeenkomsten en campagneactiviteiten waarin politici figureren

Daarom ontwikkelden PDC en ANP de Politieke Monitor waarmee u nog beter in staat bent adequaat in te spelen op de kansen of bedreigingen die hieruit voortvloeien.

Informatie in samenhang en in context

Door een uitgekiende samenstelling van full text doorzoekbare bronnen met uitgebreide filtermogelijkheden blijft u eenvoudig op de hoogte van alle Haagse berichtgeving rondom uw thema's.

Wanneer de Tweede Kamer, de Eerste kamer of het Europees Parlement een wetsvoorstel behandelt ontvangt u desgewenst alle relevante bijdragen van persoonlijke websites, partijwebsites, opiniesites en sociale media direct of per dag gebundeld in uw mailbox.

Wilt u zich inlezen op een bepaald onderwerp? U filtert de Politieke Monitor eenvoudig op een voor u relevant thema en u ziet in een oogopslag wat hierover in het verleden door volksvertegenwoordigers, bewindslieden en partijen is geschreven.

De media vervullen een belangrijke rol als het gaat om 'agenda setting' en het bieden van een podium voor politici. Binnen de Politieke Monitor zijn zij vertegenwoordigd door de verschillende nieuwsfeeds van het ANP, berichtgeving uit de landelijke en regionale dagbladen en digitaal nieuws van talrijke websites.

Altijd en overal op de hoogte

De Politieke Monitor wordt doorlopend geactualiseerd en kan 24 uur per dag, 7 dagen per week geraadpleegd worden via www.politiekemonitor.nl. Daarnaast stelt u de informatie eenvoudig beschikbaar aan uw achterban middels een digitale nieuwsbrief of binnen uw eigen intranet.

Binnen de Politieke Monitor is het ook mogelijk (persoonlijke) zoekprofielen in te stellen. Aan ieder zoekprofiel kunt u een e-mailalert koppelen, zodat u doorlopend of op de hoogte wordt gehouden van informatie die voor úw organisatie van belang is. Daarnaast is het mogelijk om uw achterban - al dan niet geautomatiseerd - op de hoogte te houden middels vanuit de Politieke Monitor verstuurde nieuwsbrieven. Het uiterlijk hiervan kan uiteraard worden aangepast aan uw behoeften.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd? Neem voor meer informatie en prijsindicaties m.b.t. de Politieke Monitor contact op met PDC via het contactformulier of bel 070-3560238.