Werkwijze

PDC ontwikkelt professionele internetsites, intranetsites en online nieuwsbrieven voor bedrijven, overheden en non-profitorganisaties. Daarnaast levert PDC 'content op maat', webredacteuren en contentmanagers. Vanuit zijn jarenlange ervaring met het medium internet heeft PDC een bijzondere visie ontwikkeld waarmee online informatie het best tot zijn recht komt.

Alle PDC'ers volgen het zogenaamde Standaard Informatie Model (SIM). Werken met dit model houdt in, dat de informatie op de site in heldere compacte eenheden wordt aangeboden. Deze eenheden zijn volgens een vaste structuur opgebouwd. Een gebruiker kan zo snel zijn weg vinden in complexe materie.

Bij de bouw en het beheer van websites, vertrouwt PDC op zelf ontwikkelde gereedschappen. Deze stellen ons in staat een flexibele site te bouwen die eenvoudig uit te breiden is. Of het nu een e-commerce site is of een bedrijfsintranetsite: PDC luistert naar uw wensen, adviseert en ontwikkelt vervolgens de site die het beste bij uw situatie past.

De projectmedewerkers van PDC zijn generalisten, die uw taal spreken. Wij redeneren bij de bouw van de site niet vanuit technische mogelijkheden en beperkingen, maar vanuit de doelstellingen die de opdrachtgever met de internetsite, intranetsite of nieuwsbrief wil bereiken. Gezond verstand staat hierbij voorop.

Bij de ontwikkeling van online diensten, staat voor PDC de eindgebruiker centraal. Bij aanvang van het project vindt een diepgaand overleg met de opdrachtgever plaats over de te bereiken doelstellingen en de middelen die worden ingezet om deze doelstellingen te bereiken.

PDC heeft bij de bouw van de site een flexibel Content Management Systeem (CMS) "op de plank". Eventueel past PDC het CMS aan naar aanleiding van de doelstellingen die de opdrachtgever stelt aan het product.

PDC ontwerpt, in nauw overleg met de opdrachtgever, een informatiearchitectuur die past bij doelgroep en aanbieder. Hierbij neemt PDC meestal het ontwerp en de opbouw van de site voor haar rekening. Tijdens de ontwerpfase en de bouw vindt regelmatig overleg plaats met de opdrachtgever, terwijl PDC ook na de oplevering de opdrachtgever niet in de steek laat.

De vormgeving van online producten als internetsites of een nieuwsbrief is een sport op zichzelf. Hiervoor werkt PDC samen met gespecialiseerde vormgevers omdat de ervaring uitwijst dat deze combinatie van disciplines tot het fraaiste resultaat leidt.

Na de opbouwfase draagt PDC vaak de werkzaamheden voor het onderhoud van de site gefaseerd over aan de opdrachtgever. Hierbij levert PDC desgewenst gereedschappen die het onderhoud aan de site vergemakkelijken (redactietools). Speciaal ontwikkelde gereedschappen stellen webredacties in staat om zelfstandig nieuwsbrieven te maken en te verzenden, of om enquêtes en polls te maken en te vernieuwen. In andere situaties neemt PDC desgewenst het volgende voor zijn rekening:

  • het verrichten van een vooronderzoek
  • projectontwikkeling en -advies
  • de redactievoering
  • het trainen en begeleiden van de webredactie
  • de organisatorische implementatie
  • de technische ondersteuning
  • hosting en serverbeheer

De werkwijze van PDC kenmerkt zich door een hoge kwaliteit van de geleverde producten en dienstverlening. PDC's samenwerking met gerenommeerde vormgevingsbureaus garandeert een professionele uitstraling van de gebouwde sites en online nieuwsbrieven.

Drie internetsites (Parlement en Politiek, Milieuloket, en GrondwetEuropa) onderhoudt PDC op eigen kosten, vanwege het maatschappelijke belang dat, ons inziens, met deze onderwerpen gemoeid is.

Deze succesvolle en veelbezochte sites zijn bovendien een ideale proeftuin waar PDC nieuwe technieken en concepten kan toetsen aan de praktijk, en een mooi visitekaartje voor de technische en redactionele vaardigheden van het PDC-team.