Voor wie werken we

Met zijn speciale manier van werken heeft PDC voor zeer diverse opdrachtgevers mooie, robuuste en weldoordachte producten opgeleverd. Hierbij kan gedacht worden aan een website, intranet, nieuwsbrief of andere (web)applicaties, maar óók aan databasebeheer, advisering, contentmanagement en rapportagetools.

Opdrachtgevers PDC

opdrachtgever

leveringen

sinds

College voor Examens
(Ministerie van OCW)

Ontwikkeling, bouw en redactie van Examenblad.nl, Examenbladmbo.nl, Cve.nl, nieuwsbriefinstrumentarium, digitale veldraadplegingen / enquetes

2001

KPN

Contentmanagement, nieuwsbriefinstrumentarium, diverse applicaties, rapportagetools en ontwikkeling, bouw en beheer van websites, zie case

1985

Eerste Kamer

Ontwikkeling en bouw van Eerstekamer.nl, Europapoort.nl, intranet en iPad-app, bouw van website Verenigde Vergadering

1996

WerkenbijdeEU.nl

Verzamelen en ontsluiten van Europese vacatures door middel van extracties en zoekfilters

2006

D66

Ontwikkeling en bouw van de website van D66 en nieuwsbriefinstrumentarium

2006

Kring Apotheken

Ontwikkeling van diverse online applicaties voor bijvoorbeeld opstellen van jaarplannen -en verslagen en het maken van quick scans.

2004

Dröge & van Drimmelen

Monitoring proces van Haagse wet- en regelgeving middels door PDC ontwikkeld instrumentarium

2011

Model European Parliament (MEP)

Bouw website en organisatie nationaal MEP in Nederland

2011

Nationale Jeugdraad

Ontwikkeling, bouw en redactie van Heeleuropa.nl en adviserende rol

2008

Naast deze opdrachtgevers heeft PDC ook een aantal samenwerkingsverbanden

Opdrachtgevers uit het verleden:

Ronald McDonald Kinderfonds

Aedes

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vereniging Eigen Huis

Nuffic

Algemene Rekenkamer

Tweede kamer

Standard Business Reporting (Ministerie van Financien)